ทัวร์ไอซ์แลนด์ 10 วัน 7 คืน

ทัวร์ไอซ์แลนด์ 10 วัน 7 คืน

เที่ยวครบไอซ์แลนด์ใต้ - ตะวันออก โปรแกรมไม่เร่งรีบ ชม Plane Wreck ขับ Snow mobile บนกราเซีย แวะช้อปปิ้งเฮลซิงกิ


ทัวร์ไอซ์แลนด์ 10 วัน 7 คืน
รหัสทัวร์
BIIS_AY00005
จำนวนวันเดินทาง
10วัน 7คืน
กำหนดการเดินทาง
17 พ.ย. 65 - 09 มี.ค. 66
เดินทางโดย
alfinair.jpg
ราคาเริ่มต้น
139,999 บาท/ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ • เฮลซิงกิ
 • วันที่

  2

  เฮลซิงกิ • ท่าอากาศยานเคฟวาวิก • เขาคีร์กจูเฟล • คาบสมุทรสไนล์แฟลส์เนสส์ หมู่บ้านอาร์นาสตาปิ
 • วันที่

  3

  อุทยานแห่งชาติซิงเควลลิร์ • น้ำพุร้อนไกเซอร์ • น้ำตกกุลล์ฟอส • เคอริด เครเตอร์ • เซลฟอส
 • วันที่

  4

  น้ำตกสโคการ์ฟอส • น้ำตกเซลจาลันด์ฟอส • Shuttle bus ชม Plane Wreck
 • วันที่

  5

  ถ้ำน้ำแข็งสกาตาเฟล • ธารน้ำแข็งกลาเซียลากูน • ไดมอนด์บีช • ธารน้ำแข็งสกาตาเฟล
 • วันที่

  6

  เมืองวิก เรย์นิสฟายาร่า • หาดทรายดำ • กิจกรรมขับสโนว์โมบิลบนธารน้ำแข็ง
 • วันที่

  7

  เมืองเรคยาวิก • โบสถ์ฮัลล์กรีมสคิร์คยา • เดอะซันโวยาจเจอร์ • ฮาร์ปา คอนเสิร์ตฮอลล์
 • วันที่

  8

  ทะเลสาบโทนิน • จุดชมวิวเพอร์แลน • เดินเล่นเมืองเรคยาวิก • บลูลากูน
 • วันที่

  9

  ท่าอากาศยานเคฟวาวิก • เฮลซิงกิ • ห้างสรรพสินค้าฟอรั่ม • สนามบินนานาชาติเฮลซิงกิ • สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ
 • วันที่

  10

  ท่าอากาศยานเฮลซิลกิ • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประเทศไทย

17 พ.ย. 65 - 26 พ.ย. 65

ผู้ใหญ่
149,999 บาท
เด็กมีเตียง
149,999 บาท
เด็กไม่มีเตียง
148,999 บาท
พักเดี่ยว
15,900 บาท
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
149,999 บาท
เด็กมีเตียง
149,999 บาท
เด็กไม่มีเตียง
148,999 บาท
พักเดี่ยว
15,900 บาท
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
145,999 บาท
เด็กมีเตียง
145,999 บาท
เด็กไม่มีเตียง
144,999 บาท
พักเดี่ยว
15,900 บาท
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
145,999 บาท
เด็กมีเตียง
145,999 บาท
เด็กไม่มีเตียง
144,999 บาท
พักเดี่ยว
15,900 บาท
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
139,999 บาท
เด็กมีเตียง
139,999 บาท
เด็กไม่มีเตียง
138,999 บาท
พักเดี่ยว
15,900 บาท
Group Size
25 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
17 พ.ย. 65 - 26 พ.ย. 65 149,999 149,999 148,999 15,900 - - 25
08 ธ.ค. 65 - 17 ธ.ค. 65 149,999 149,999 148,999 15,900 - - 25
19 ม.ค. 66 - 28 ม.ค. 66 145,999 145,999 144,999 15,900 - - 25
09 ก.พ. 66 - 18 ก.พ. 66 145,999 145,999 144,999 15,900 - - 25
09 มี.ค. 66 - 18 มี.ค. 66 139,999 139,999 138,999 15,900 - - 25

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีออมทรัพย์ ริญญ์รภัส ธนาพงศ์จิรโติ xxxxx 013-117-463-2
บัญชีออมทรัพย์ บจก. บิสิเนา ทราเวล แอนด์ ทัวร์ อินเตอร์กรุ๊ป xxxxx 013-117-463-2
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 41 ครั้ง


 โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน